OSI Shared

Shramba podatkov za zunanje uporabnike.

GitLab za stranke

Vodenje projektov, zahtevkov in incidentov s strankami.